Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Grapevine (2) - đổi thành phố

Tiệm nails duy nhất trong Grapevine mall, mới mở 2 năm, good location, rent rẻ, giá nails cao, cần sang gấp $105K. Cần thợ FT/PT bao lương. 682-365-0539

Tiệm ở Grapevine gần Colleyville cần thợ tóc, có kinh nghiệm sẽ bao lương. Xin vui lòng liên lạc Hân Lê: 972-765-4769