Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (367) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Granbury (1) - đổi thành phố

Cần bán tiệm nails khu Mỹ trắng, khách rất sang, không cạnh tranh, very good income $1.4 triệu/năm, có 20 thợ. Và 1 lease khác trong chợ HEB chuẩn bị build vì có chuyện gia đình cần bán hết. Xin liên lạc: 682-472-2617