Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Granbury (1) - đổi thành phố

Tiệm Delux, cần nhiều thợ nails nam/nữ, FT/PT làm: bột, dip, gel, chân tay nước, bao lương $800-$1000. Tiệm ở Granbury, khu Mỹ trắng, giàu, good tip, good income. Nếu ở Arlington, Grandbury có thể đi chung xe với chủ. Cần reception và clean up. Cần thêm partner biết tiếng Anh, để có thời gian thêm nghỉ ngơi, tiệm đông khách. Xin liên lạc: 682-472-2617