Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (469) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Gainesville (2) - đổi thành phố

Cần nhiều thợ nails kinh nghiệm P/W, dip, facial, eyelash extension, massage, bao lương $1,000/w, tiệm cách Dallas 1 tiếng 15' ,bao ở, tiệm đông khách,, L/L: 817-907-8671

Cần thợ chân tay nước, dip,lương từ $900 - $1,500/w, khu Mỹ trắng, good tip, khách dễ chịu, tiệm đông khách, tiệm rộng rãi, thoải mái, vợ chồng Ok, có chỗ ở free, cách dallas 1 tiếng, gọi đi làm liền. L/L: 940-580-3738