Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (494) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Gainesville (1) - đổi thành phố

Cần thợ chân tay nước, dip,lương từ $900 - $1,500/w, khu Mỹ trắng, good tip, khách dễ chịu, tiệm đông khách, tiệm rộng rãi, thoải mái, vợ chồng Ok, có chỗ ỡ free, cách dallas 1 tiếng, gọi đi làm liền. L/L: 940-580-3738