Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (438) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Frankford (1) - đổi thành phố

Tiệm nail ở Preston và Frankford cần gấp thợ kinh nghiệm bột, gel, nexgen, tay chân nước. Bao lương hoặc ăn chia theo khả năng. Chỗ làm thoải mái. Gọi đi làm ngay. L/L: 972-352-9960 (C)