Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (495) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: FortWorth (1) - đổi thành phố

TIệm nail vùng Mỹ trắng ở Fort Worth, 8 bàn, 14 spa chair, income $8,000 - $10,000 / w, rent $2,000, giá bán $160K. Liên lạc Thúy: 972-567-3635