Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Fort Stockton (1) - đổi thành phố

Cần thợ nam/nữ tay chân nước, biết làm bột, bao lương tùy khả năng, phải có bằng TX, bao ăn ở, cách Dallas 6 hrs. Xin L/L cần thợ gấp: 432-638-4635