Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Forney (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Forney cần nhiều thợ nail kinh nghiệm làm bột solar, dipping (90%), chân tay nước, waxing, massage, FT/PT OK. Bao lương quanh năm từ $700-$900, khu Mỹ trắng tip cao. Chỗ làm vui vẻ. Tiệm cách garland 25'. Cần receptionist. Xin liên lạc: 469-226-0303