Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Flower Mound (3) - đổi thành phố

Cần thợ nails biết làm đủ thứ và thợ chân tay nước F/T or P/T . Bao lương tùy theo khả năng làm nhiều hơn an chia . Xin liên hệ Khánh: 214-448-1091

Tiệm khu Mỹ trắng ở Flower Mound, giá cao, tip cao, cần thợ bột và chân tay nước. Thợ bột có kinh nghiệm, bao lương $900-$1000/w. 817-690-8202 469-408-7908 (Chị Hà)

Cần sang tiệm vùng Flower Mound khu Mỹ trắng, khách sang tip hậu, có income cao, 16 ghế, 8 bàn. Tiệm đang cần thợ chân tay nước, thợ biết làm dipping, bột & gel. Bao lương quanh năm. Xin liên lạc: 972-750-2125