Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (479) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Flower Mound (5) - đổi thành phố

Tiệm ở Flower Mound TX cần nhiều thợ nails GẤP biết làm đủ thứ, bao lương $1,000-$1,200 và thợ tay chân nước. Liên lạc: 469-358-0695 Ben

8/2019!!! _ Cần thợ nails kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm ok, FT/PT. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm vùng Flower Mound, khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc: 469-463-4691

Cần thợ bột và chân tay nước, bao lương từ $600-$800, tiệm ở Lewisville / FlowerMound. Cần sang tiệm nail. Xin liên lạc: 214-793-0826

Cần thợ nam/nữ làm TAY CHÂN NƯỚC và thợ bột hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, có bao lương. Gọi đi làm liền. L/L: 972-369-3221 469-605-8148

Nhà hàng Flower Mound cần 1 người biết xào, 1 người biết đồ chiên, nhanh nhẹn và nhiệt tình, lương hậu cộng thưởng. Liên lạc Tâm: 714-860-3868