Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Denton (3) - đổi thành phố

Tiệm Denton, khu Mỹ trắng cần thợ nail nam/nữ chân tay nước, bột, waxing... Lương cao, tip nhiều, bao lương theo kn. L/L Cô Minh: 469-386-3441

Tiệm Allure Nail Bar ở Denton cần thợ nail có kinh nghiệm,biết làm đủ thứ, và thợ chân tay nước. Income $900-$1200 tùy theo khả năng (bao lương nếu cần). Tiệm nail lớn, sang và đẹp, tip hậu. Nhân viên làm việc thỏai mái vui vẻ. Xin liên lạc Trường: 817-501-7739

Cần nhiều thợ bột, nexgen, tay chân nước, chỗ làm vui vẻ, thoải. Gọi đi làm ngay, hợp cho những người làm việc lâu dài. Lương $900- $1300/w tùy theo kinh nghiệm. Xin vui lòng liên lạc Jimmy: 443-204-2436