Cần thợ nails biết làm đủ thứ, Việt Nam mới qua OK, có chỗ ở, khu trắng 100%, tip rất cao, bao $900-$1100/w. 325-248-8578