Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (482) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Decatur (2) - đổi thành phố

Tiệm ở Decatur có 6 ghế, 6 bàn, khu 100% Mỹ trắng, cách Arlington FW 45 phút, giá bán $ 45K . Khách thật lòng muốn mua, xin liên lạc: 972-878-9077

Decatur TX cần thợ tay chân nước, và thợ biết làm đủ thứ, khu trắng 100%, tip rất cao bao, bao lương $900-1200/w,có chỗ ở. Liên lạc: 325-248-8578