Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Crowley (1) - đổi thành phố

Cần thợ biết làm đủ thứ, thợ chân tay nước cũng rất cần, thợ làm dipping powder. Bao lương $800 & up. Tiệm ở: 740 S. Crowley Rd, Crowley TX 76036. Khu trắng, tip cao. L/L Amy: 817-297-1142 (W)