Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (365) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Coppell (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Coppell TX cần tuyển gấp thợ nam/nữ, bao lương cao, thợ chân tay nước FT/PT, không cần kinh nghiệm. Cần chỗ làm ổn định, thu nhập cao, khu Mỹ trắng. Tiệm sang, tip cao, ít người. Xin l/l Helen: 972-745-1343