Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (472) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Coppell (1) - đổi thành phố

Cần gấp thợ chân tay nước nữ FT/PT , không cần kn, ưu tiên du học sinh càng tốt,sẽ trainning , khu Mỹ trắng tip cao, ở TP Coppell - TX, bao lương (nếu làm tốt), tiệm ít người. L/L: 972-745-1343