Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Colleyville (3) - đổi thành phố

Signature Nail Salon 8300 Precinct Line Rd. Ste 106 Colleyville, TX 76034. Cần thợ nail biết làm bột. Tiệm trong khu Colleyville, Mỹ trắng, lương cao, tip rất là hậu. Xin liên lạc Thủy: 817-715-3836 (Thủy)

Tiệm ở Colleyville, khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ nail kinh nghiệm P/W, thợ tóc, massage, facial, tay chân nước, FT/PT, bao lương $800 trở lên. Cho mướn hair station. Xin liên lạc: 817-915-0442

Tiệm mới sắp khai trương trong tháng 1/ 2018 ở Colleyville. Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc thợ chân tay nước, bao lương $900/w. Xin liên lạc Kim: 817-300-0950