Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Colleyville (2) - đổi thành phố

Tiệm mới mở ở Colleyville. Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc thợ chân tay nước, bao lương $900/w tùy khả năng. Xin liên lạc Kim: 817-300-0950

Cần thợ gấp!!! Cần thợ nails - tóc - massage, thợ tay chân nước, bao lương $800 trở lên. Khu sang, tip cao. Xin liên lạc: 817-915-0442