Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Cedar Park (2) - đổi thành phố

Cần thợ nail nam/nữ làm bột, gel, SNS. Tiệm khu mỹ trắng, giá cao, chia turn công bằng, không giành giật, làm việc vui vẻ. L/L: 512-717-1028

Satis Hair Salon and Spa ở Cedar Park cần thợ tóc FT/PT có kinh nghiệm biết cắt tóc nam và nữ. Lương bao $13.00/hour + tip. Email to thaonguyent281@gmail.com hoặc liên lạc Lan Nguyễn: 512-293-7891