Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Cedar Hill (2) - đổi thành phố

Tiệm đông khách cần thợ bột và tay chân nước có bằng, không kinh nghiệm sẽ train, bao lương or ăn chia. Tiệm cách Arlington & Grand Prarie 15 phút. Xin liên lạc: 972-293-8808

Vì lý do sức khỏe cần sang tiệm ở Cedar Hill, 12 ghế 8 bàn, rất thích hợp cho gia đình làm, income ổn định, khác lịch sự. Thật lòng mua xin gọi: 817-229-5523