Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Cedar Hill (4) - đổi thành phố

Tiệm đông khách cần thợ bột và tay chân nước có bằng, không kn sẽ train, bao lương or ăn chia. Xin liên lạc: 972-293-8808

Cần nhiều thợ biết làm đủ thứ + eyelash, bao lương $900 & up. Chỗ làm thoải mái vui vẻ, tip cao, FT/PT. Khu sang, Cedar Hill cách Arlington 15'. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 682-558-6779

Cần nhiều thợ giỏi bột và tay chân nước. Tiệm ở Cedar Hill và Denton, lương từ $900 trở lên, gọi đi làm ngay. Xin vui lòng liên lạc: 443-204-2436

Tiệm mới mở trong shopping lớn ở TP Cedar Hill , vì thiếu người trông coi cần bán hay hợp tác để Run tiệm, nếu ai thật lòng muốn mua hoặc hợp tác xin vui lòng liên lạc với Thiện qua số 443-204-2436 (cần nhiều thợ nails) 443-204-2436