Space rộng 1000 sf đối diện Walmart ở Uptown thành phố Cedar Hill. Xin gọi để biết chi tiết: 936-587-9080