Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (401) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Khu Colleyville (gần Keller) cần thợ, làm 1 ngày hoặc 7 ngày, biết làm tay chân nước hoặc đủ thứ càng tốt. L/L: 817-300-0950

Sang tiệm nails khu trắng sang, tip cao. tiệm sang trọng đẹp rent rẻ, free nước. Tiệm rộng 2000 sqf, 12 ghế 6 bàn, 1 p.facial, 1 p.massage, 1 p.ăn có máy giặt sấy, gần DFW airport. Xin liên lạc: 817-915-0442

Cần thợ gấp!!! Cần thợ tay chân nước, massage, tóc, khu sang tip cao, bao lương theo khả năng. Xin liên lạc: 817-915-0442