Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (471) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Cần thợ gấp!!! Cần thợ kinh nghiệm tay chân nước, massage, tóc, khu sang tip cao, bao lương theo khả năng. Xin liên lạc: 817-915-0442

Sang tiệm nails khu Mỹ trắng ở Colleyville, rent rẻ, free nước, rộng 1900 sqft, 12 ghế 6 bàn, 1 p.facial, 1 p.massage, 1 p.ăn, máy giặt sấy. Cần thợ nail. L/L: 817-915-0442