Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Burleson (6) - đổi thành phố

Cần thợ nail gấp vùng Burleson, khu trắng tip cao, khách dễ chịu, chỗ làm thoải mái vui vẻ. Cần thợ bột P/W và tay chân nước. Tiệm có làm eyelash extension, cách Arlington - Fort Worth 20'-30', bao lương tùy theo khả năng, bảo đảm hài lòng. Xin liên lạc: 817-223-2694 (C)

Tiệm nail vùng Burleson, khu Mỹ trắng, trong shopping center, rộng 1500 sft, 8 ghế, 6 bàn, 1 p.facial, nhiều khách walk-in, cần sang vì không người trông coi, giá cả thương lượng. Thật lòng xin gọi: 817-944-5216

Cần thợ kinh nghiệm bột, dipping, tay chân nước, gel, waxing, FT/PT. Tiệm khu Mỹ trắng, chỗ làm nề nếp, vui vẻ, hòa đồng. Bao lương nếu cần. Mọi chi tiết xin liên lạc: 214-714-5047

Tiệm ở BURLESON (Fort Worth lái xe 10'), khu trắng, tip cao cần gấp thợ bột và chân tay nước, FT/PT, bao lương theo kn. Call/text: 214-606-7383

Cần thợ nail kinh nghiệm solar, tiệm ở Burleson, cách Arlington 25' - Fort Worth 15', khu Mỹ trắng, lương bảo đảm quanh năm, tip tốt. Làm việc tính cách gia đình. L/L: 817-295-4029

Cần sang gấp tiệm nail vùng Burleson TX, mới build được 18 tháng, 16 ghế 6 bàn, good rent, good location, good credit. Khu trắng 100%. L/L Kathy: 626-383-8777