Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Boerne (2) - đổi thành phố

Tiệm ở Boerne cần thợ nữ kinh nghiệm P/W, tay chân nước, shellac, lương hơn $4,000/m (hơn ăn chia), khu Mỹ trắng, tip cao, có chỗ ở. 808-989-2744

Tiệm mới remodel, bên trong Walmart, khu Mỹ trắng, rent rẻ, tip cao. Cách North San Antonio 15 phút, giá cả có thể thương lượng Cần thợ giỏi bột ăn chia tùy theo khả năng. Thật lòng mua xin liên lạc: 210-780-0817