Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Boerne (2) - đổi thành phố

Tiệm ở Boerne cần thợ nữ kinh nghiệm P/W, tay chân nước, shellac, lương $3,600-$4,000/m hơn ăn chia, khu Mỹ trắng, tip cao, có chỗ ở. 808-989-2744

Tiệm mới remodel có 5 thợ, bên trong Walmart, khu Mỹ trắng, rent rẻ, tip cao. Cách North San Antonio 15 phút, bán giá $135 K. Cần thợ giỏi bột ăn chia tùy theo khả năng. Thật lòng mua xin liên lạc: 210-780-0817