Cần thợ nữ biết làm đủ thứ, bao lương $5K & up/m. tiệm trong khu HEB Plus. Tiệm lớn nhiều khách walk-in, khu sang, tip cao. 210-639-2246 (Mike)