Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (396) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Bee Cave (2) - đổi thành phố

Cần 1 cô giữ 1 bé gái, có kinh nghiệm, yêu trẻ, chỉ giữ em bé không làm việc nhà. Khu vực Bee Cave ở Texas. có thể đưa đón, bao ăn ở tại nhà. L/L Phượng 503-501-7196

Cần sang tiệm có 10 ghế, 6 bàn mới thay 1 năm, 2 phòng wax, rộng 2000 sf có cửa sau & camera, có thể thêm bàn và ghế. Khu Beecave, good location. Income $400K-$450K/năm. Xin liên lạc: 512-799-9220