Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (401) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Bedford (1) - đổi thành phố

Cần sang tiệm vì có business khác. Tiệm đẹp mới, khu sầm uất, gần phi trường, rent $2500, income ổn định. Xin gọi: 682-215-6734