Nhà hàng VIệt Nam lâu năm vì nhiều nhân viên, việc làm bảo đảm công bằng. Lương cao tùy theo khả năng. Xin liên lạc anh Thọ: 682-330-9604

Tiệm nail ở Bedford và Euless khai trương trong tháng 9 cần nhiều thợ nail kinh nghiệm làm đủ thứ bao lương từ $900-$1200 tuần, và thợ chân tay nước. Cần 2 người nữ receptionist và 1 người clean up tiệm. L/L: 817-724-5064