Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Atlanta (2) - đổi thành phố

For lease space available, 400-4000 sqft, địa điểm tốt, parking rộng, thích hợp cho tiệm nail or giặt, restaurants, general office, ...để phục vụ Atlanta, TX và vùng phụ cận. 682-263-6661

Cần thợ bột $900-$1200/w, chân tay nước $800-$1000/w. Tiệm cách Dallas 2.5hrs, có phòng riêng, internet. cần 1 Bác giữ em bé. 903-799-7924