Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Athens (1) - đổi thành phố

"BAO LƯƠNG QUANH NĂM $1100-$1600/wk. Thợ nữ giỏi biết làm bột và dipping $1100/ 6 ngày. Thợ nam giỏi biết làm bột và dipping $950/6 ngày. Cần thợ chân tay nước. Khu Mỹ trắng, tip cao (99% Mỹ trắng). Tiệm cách Dallas 1Hr và cách Houston 3,5hr. Có phòng cho thợ ở xa. *OFF SUNDAY* Liên lạc: (254) 400-6104 "Không kinh nghiệm xin miễn gọi. 254-400-6104