Cần thợ dip giỏi, tiệm khu Lantana - FM 407, Mỹ trắng 100%, tip cao, giá service cao, chỗ làm thoải mái, nghỉ Chủ nhật, bao lương. Vui lòng liên lạc: 940-400-9099