Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Addison (1) - đổi thành phố

Cần thợ full or part-time, income $1000 & up. Làm cho tiệm nail khu trắng tip cao, ở Addison. Cần receptionist và người clean up tiệm. Nhà dư phòng cho share. Xin liên lạc: 469-203-5719