Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (494) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Addison (2) - đổi thành phố

A bridal company in Addison is looking for head sample maker and a seamstress with 5 years or more experience. Please contact Maria or Dee 972-404-0143

Cần thợ biết làm dip, chân tay nước, gel, FT/PT. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm ở Addison. Xin liên lạc: 214-404-3490