Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (424) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Abilene (2) - đổi thành phố

Cần 1 cô giữ 2 trẻ, bé 15 tháng và bé 3.5 tuổi, biết nấu ăn, chỗ làm vui vẻ. Lương $1400-$1500, làm tại Abilene, TX. Xin gọi Hùng: 1 714-887-6101

Cần thợ nails có kn làm đủ thứ, lương từ 1000-1400/w hoac an chia, tip cao, tay chân nước biết làm gel lương từ 600-800, có chỗ ở. 915-383-7596