Biết làm everything. Ưu tiên Nữ có bằng TN. Khách Mỹ trắng. Lương $3K/m trở lên tùy theo tay nghề, có chỗ ở, tiệm cách ATL 2h30'. 404-433-1930