Cần thợ nails kinh nghiệm, biết wax, trách nhiệm, yêu nghề. Làm ở bang Tennesse, có phòng riêng, bao lương quanh năm, $4800/tháng hơn ăn chia. Xin liên lạc: 731-803-9302

Qúy vị hay tiệm sửa điện thoại có iphone, ipad cũ hoặc không còn sử dụng được nữa chúng tôi nhận mua tất cả. Nhận gởi điện thoại, ipad, ...về Việt Nam. Xin gọi hoặc text messages: