Cần thợ tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ. Trong khu du lịch, vùng Mỹ trắng. Bao lương $800-$1,200/tuần tùy theo tay nghề. Tiệm ở Tennessee, có chỗ cho thợ ở xa. Xin liên lạc Tony: 865-908-2789

Cần thợ nail GẤP, bao lương $1,000/tuần (làm 6 ngày, nghỉ Chúa Nhật) chỗ làm vui vẻ. Tiệm ở Knoxville, TN. Xin liên lạc: (865) 766-9219 hoặc (865)456-8865. 865-766-9219