Bán 2 tiệm nail trong mall Rapid City, South Dakota, giá nail cao, khách rất dễ Mỹ trắng 100%. Tiệm 1: có 8 ghế, 10 bàn, 1 p.wax, income mùa hè hơn $100K/m, mùa đông hơn $70K/m, 1600 sf, có 10 thợ. Tiệm 2: 3400 sf mới build 2 năm, 3 p.wax, 24 ghế, 12 bàn, 11 thợ, income mùa hè $90K/m, mùa đông $70K/m. Xin liên lạc anh Trung để biết chi tiết: 907-315-5343