Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: South Carolina (3) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Sumter (1) - đổi thành phố

Cần nhiều thợ bột & tay chân nước, vợ chồng càng tốt. Phải có bằng SC or tiểu bang khác để có thể đổi ngang. Lương cao từ $5,000-$7,000/ tháng + tip. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Anh Don 803-905-1974 (W)