Cần nhiều thợ Nam/Nữ hoặc vợ chồng, có kinh nghiệm, chỗ làm vui vẻ, có chỗ cho thợ ở xa. Bao lương từ $1,000-$1,500/tuần trở lên cho thợ có khả năng. Cũng cần thợ biết làm chân tay nước. Mọi chi tiết xin liên lạc: