Cần thợ Nail biết làm Gel Polish hoặc bột. Tiệm ở trong shopping Walmart ở Anderson, SC. Tiệm đông khách, Lương cao, có chỗ ở cho thợ. XLL: