Cần thợ Nam/Nữ. Bao lương $900/tuần, trên ăn chia. Có chỗ ăn ở đàng hoàng. Tiệm ở SC. Tiệm làm thoải mái, tính cách gia đình. Xin liên lạc: 770-670-8662 Steven

Tiệm ở South Carolina. Làm 6 ngày/tuần, Chủ Nhật nghỉ. Có chỗ ở. Bảo đảm lương $1,000/tuần trở lên cho thợ chân tay nước. Nếu biết làm bột bảo đảm lương sẽ cao hơn. Không phân biệt tuổi tác. Sẽ giúp đổi bằng qua SC nếu cần. Xin liên lạc

Cần thợ Nam/Nữ làm bột, chân tay nước hoặc SNS bột nhúng, làm part time cũng được. Tiệm ở Bluffton, SC. Khách Mỹ trắng, tip cao. Có bằng SC càng tốt. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc Phan hoặc Kathy: 484-529-7611

Cần thợ giỏi bột hoặc CTN, bao lương $1,000-$1,300/tháng. Bảo đảm mùa hè không dưới $1,500/tuần 6 ngày. Sunday close. Tiệm khách Mỹ trắng, tip cao, có chỗ ở sạch sẽ, không khí gia đình. L/L: Ly: 909-919-6309

Tiệm có 5 năm. Rent $700. Income $12,000 to $15,000 cần sang gấp. Giá: $15,000. Tiệm ở South Carolina. Xin liên lạc Daniel: 843-337-1234

Cần người giữ trẻ tại nhà, hiền, yêu trẻ, bé dưới 1 tuổi, tôn giáo càng tốt, bao lương $1000/m. Xin liên lạc: 404-200-2801

GẤP! GẤP! GẤP! Cần thợ Nam/Nữ. Tiệm vùng South Carolina, khách Mỹ trắng. Bao lương $800-$1,000/tuần. Có bằng or không cũng được. Bao chỗ ở. Tiệm cách ATL 4 tiếng lái xe. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 843-597-2786 (C)

Cần thợ biết làm bột, làm lâu dài. Lương trên $1300/tuần. Tiệm ở SC. Chỗ làm vui vẻ, có chỗ ở riêng sạch sẽ cho thợ ở xa. Liên lạc: 803-534-5818

Cần thợ biết làm đủ thứ, có bằng SC. Tiệm đông khách, trong mall ở Columbia, South Carolina. Lương cao $4000/m & up. Bao nhà, thợ ở riêng. Xin liên lạc: 803-426-6834

Tiệm lớn sang trọng ở Florence, South Carolina đang cần thợ tay nghề giỏi. Khách Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Lương tháng từ $5,000 trở lên. Có chỗ ở nếu bạn ở xa đến. Mọi chi tiết xin liên lạc Quân: 843-617-2960 (C)

Cần nhiều thợ giỏi P&W, bột nhúng hoặc chân tay nước. Bao lương $4,000-$5,500/tháng. Làm 6 ngày/tuần. Tiệm mở cửa: 9am-6:30pm. Có chỗ ở nếu cần.

Cần thợ nails có kinh nghiệm! Tiệm 90% trắng, khách lịch sự - tips hậu (thợ biết làm everything lương hiện tại $1300-$1900) Dipping powder, bột, gel, tay chân nước, wax, eyes lash. Tiệm bao lương theo kinh nghiệm, giá dipping $40-$50-$60, mani gel $35, mani $17-$25, pedi $25-$30-$40-$50-$60, bột sơn gel $45, eyes lash $50-$150, có nhà cho thợ xa Thật lòng xin liên lạc Tina 864-328-4620 8643284620