Tiệm đang hoạt động ở vùng biển SC cần thợ nail gấp Chỗ làm thoải mái, có chỗ ở cho đàng hoàng cho thợ ở xa. Đặc biệt tiền tip lấy liền trong ngày. Bao lương mùa đông $4,000, mùa hè 6,000. Income khoảng $60,000/năm, bonus $1,000/năm cho thợ làm good. Mọi chi tiết xin liên lạc: 843-246-3544 (C)

Cần thợ Bột bao lương $1000-$1200/tuần quanh năm.Đảm bảo mùa hè không dưới $1500. Khách Mỹ trắng, tip cao. Có chỗ ở riêng, sạch sẽ. Tiệm chia turn công bằng ,vui vẻ, không khí gia đình. Xin liên lạc Ly: 909-919-6309

Cần nhiều thợ Nam/Nữ hoặc vợ chồng, có kinh nghiệm hoặc là không kinh nghiệm cho nhiều tiệm nails khác nhau ở vùng biển Charleston. Tiệm đại đa số trắng khách Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa đến từ xa. Sẽ bao lương nếu cần thiết. Thợ có bằng và giỏi tay nghề sẽ bao $5,000/tháng. Tiền tip cao. * Có chương trình bảo lãnh cho những người đang du học hoặc đang ở Mỹ hợp pháp với nhiều hình thức, hoàn cảnh khác nhau và bảo lãnh những người ở Việt Nam qua bên đây làm nails và được ở lại đây luôn. Xin liên lạc Hai: 843-819-1400

Tiệm vùng biển Charleston, SC. Tiệm mới, gần Whole Foods. Có 21 bàn & 20 ghế. Income cao. Thật lòng xin liên lạc: 843-996-2996 (C)

Cần gấp thợ có kinh nghiệm làm SNS, tay chân nước & gel. Tiệm ở thành phố Mount Pleasant SC, tiệm sang nhất vùng Mount Pleasant SC. Lương bao $5,000/tháng, trên ăn chia. khách 100% Mỹ trắng, tip trên $400/tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 843-906-4520 Kathy

Cần nhiều thợ bột & tay chân nước, vợ chồng càng tốt. Phải có bằng SC or tiểu bang khác để có thể đổi ngang. Lương cao từ $5,000-$7,000/ tháng + tip. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc anh Don: 803-905-1974 (W)

Cần nhiều thợ nails nam, nữ hoặc vợ chồng, có kinh nghiệm hoặc là không kinh nghiệm cho nhiều tiệm nails khác nhau ở vùng biển Charleston, SC. Tiệm đại đa số là khách Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến từ xa. Sẽ bao lương nếu cần thiết. Thợ có bằng và giỏi tay nghề sẽ bao $5,000/tháng, tiền Tip cao. *Đặc biệt: có chương trình bảo lãnh cho những người đang du học hoặc đang ở Mỹ hợp pháp với nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau. Và bảo lãnh những người ở Việt Nam qua bên đây làm nails và sẽ được ở lại đây luôn. Xin liên lạc Hải: 843-819-1400