Cần thợ làm bột. Tiệm đang hoạt động tại Conway, SC. Có chỗ ở, phòng riêng cho thợ ở xa. Bao lương $4,000 mùa đông, $6,000 mùa hè. Tip trả liền trong ngày, không tính vào tax. Ưu tiên thợ muốn làm lâu dài, ổn định. Xin liên lạc: 843-365-4399

Cần thợ giỏi bột, bao lương $1,000-$1,300/tháng. Bảo đảm mùa hè không dưới $1,300/tuần 6 ngày. Sunday close. Tiệm khách Mỹ trắng, tip cao, có chỗ ở sạch sẽ, không khí gia đình. L/L: 909-919-6309 Ly

Tiệm ở South Carolina, cách ATL 2 tiếng. Lương từ $3,500/tháng trở lên. Có nhà ở gần tiệm, đi bộ cũng được (có phòng riêng). Xin vui lòng gọi Tuấn: 803-439-2001 (C)

Cần gấp nhiều thợ Nữ hoặc vợ chồng, có kinh nghiệm, chỗ làm vui vẻ, có chỗ cho thợ ở xa. Bao lương từ $1,000-$1,500/tuần trở lên cho thợ có khả năng. Cũng cần thợ biết làm chân tay nước. *Đồng thợ cần người giữ trẻ dưới 55 tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc:

Cần thợ Nail biết làm Gel Polish hoặc bột. Tiệm ở trong shopping Walmart ở Anderson, SC. Tiệm đông khách, Lương cao, có chỗ ở cho thợ. XLL:

Cần gấp thợ biết làm everything (phải có bằng). Làm trong Mall Columbiana, SC. Lương rất cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc: 803-318-6347

Florence, South Carolina cần thợ bột...tay chân nước...tay nghề giỏi, bao lương $5K/tháng, khách Mỹ trắng, giá cao, tip hậu, mùa Hè lương từ $6,000+/tháng, có phòng cho share nếu bạn từ xa đến! Mọi chi tiết xin liên lạc Quân:(843) 617-2960 or Hoàng (843) 260-6364 website: nailartisansspa.com 843-617-2960

Florence, South Carolina. Cần thợ bột tay nghề giỏi: Bao lương $5k/tháng. khách Mỹ trắng, giá cao, tip hậu, mùa Hè lương từ $6,000+/tháng, có phòng cho share nếu bạn từ xa đến! Mọi chi tiết xin liên lạc Quân:(843) 617-2960 or Hoang (843) 260-6364 website: nailartisansspa.com 843-617-2960