Về hưu cần sang tiệm nail và nhà. Bảo đảm rẻ, 3 tháng lấy lại vốn. Tiệm vùng SC. Rent rẻ, good income. Tốt cho gia đình, cho đến tiệm coi income. Cần thợ nail. XLL:

Cần thợ biết làm bột, bao lương $1,000/tuần, hơn ăn chia 6/4. Cần thợ Nữ làm everything, bao lương $1,100/tuần, hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách Atlanta 1h30'. XLL:

Cần nhiều thợ giỏi P&W, bột nhúng hoặc chân tay nước. Bao lương $4,000-$5,500/tháng. Làm 6 ngày/tuần. Tiệm mở cửa: 9am-6:30pm. Có chỗ ở nếu cần.

Cần nhiều thợ Nữ biết làm bột P&W càng tốt. Lương từ $4,000-$5,000, tùy theo khả năng. Nghỉ ngày Chủ Nhật. Tiệm trong khu Mỹ trắng, tip cao. Chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 803-386-2278

Tịệm ở SPARTANBURG tiểu bang S Carolina cần trên 3 thợ có kinh nghiệm, có bằng càng tốt, vợ chồng OK, bảo đảm lương từ $5000-$6000 /tháng, good tips, chỗ làm vui vẻ thoải mái. Xin L/L Kevin: 864-494-2527

Cần thợ nail biết làm đủ thứ, tiệm ở South Carolina. Tiệm đông khách, trong mall ở Culumbia, lương cao $4000/m & up, bao nhà thợ ở riêng. Xin liên lạc: 803-426-6834