Cần thợ Nam hoặc Nữ biết làm everything. Bao lương $900/tuần, trên ăn chia. Có chỗ ăn ở đàng hoàng. Tiệm ở SC. Tiệm làm thoải mái, tính cách gia đình. Xin liên lạc: 770-670-8662 Steven

Khu Mỹ trắng ở Lugoff, SC. Giá nail cao. Có 8 bàn, 8 ghế & 1 phòng wax. Income 35K-42K/tháng. Rent $1,200/tháng. Giá bán: 75K. Cần thợ nail gấp. Xin liên lạc: