Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Oklahoma (2) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Ada (1) - đổi thành phố

Cần thợ nam/nữ làm tay chân nước hoặc thợ bột, biết massage hoặc facial hoặc eyelash càng tốt, bao lương $900/w, có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm cách Dallas 2.5hrs. 405-420-5999