Life Style Nails & Day Spa 7199 SE 29th, Midwest City OK, cần bán tiệm đã hoạt động 12 năm vì không người trông coi. Tiệm rộng 2400sqft, mới remodel extense, 20 ghế spa, 14 bàn nail, rent $5300/m, income 70K/m, bán $300K. L/L: 405-924-7758