Cần thợ nail nữ tay chân nước bao $800/w, và thợ P/W kinh nghiệm bao $1000/w. Tiệm rất đông khách, giá cao, khu Mỹ trắng. Tiệm cách Dallas 5 hrs, vợ chồng ok, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc: 580-551-9027

Cần thợ nam/nữ làm tay chân nước hoặc thợ bột, bao lương $800/w, có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm cách Dallas 2.5hrs. 405-420-5999

Cần thợ P/W & chân tay nước, shellac, dip nails cần nhất, biết wax càng tốt. Bao ở, bao lương tùy theo kinh nghiệm. Tiệm cách Dallas 1hr40', khu Mỹ trắng, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Tip trả tiền mặt. Close Sunday. Xin liên lạc Đoàn: 469-258-4160