Cần thợ nails nữ tay chân nước bao $900/w, và thợ P/W, dipping kinh nghiệm bao $1100/w. Tiệm rất đông khách, giá cao, khu Mỹ trắng. Tiệm cách Dallas 5 hrs, vợ chồng ok, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc: 580-551-9027

Tiệm rộng 3000sft, 16 bàn 24 ghế, vì không người trông coi cần sang gấp. Tiệm mới build hơn 1 năm, income ổn định. L/L: 405-445-2975

Tiệm rộng 3000sft, 16 bàn 24 ghế, vì không người trông coi cần sang gấp. Tiệm mới build hơn 1 năm, income ổn định. L/L: 405-445-2975