Cần thợ P/W & chân tay nước, shellac, dip nails cần nhất, biết wax càng tốt. Bao ở, bao lương tùy theo kinh nghiệm. Tiệm cách Dallas 1hr40', khu Mỹ trắng, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Tip trả tiền mặt. Close Sunday. Xin liên lạc Đoàn: 469-258-4160