Cần thợ nails xuyên bang. Bao lương. Bao vé máy bay. Bao chỗ ở. Tiệm sang Ohio, khu trắng. Hướng dẫn thủ tục đổi bằng ngang. *Bao chân tay nước $4,000/tháng, được off 2 ngày, chia 50/50 *Bao chân tay nước và dip $4,500/tháng (tuỳ tay nghề), được off 2 ngày, chia 55/45 *Bột $5,500/tháng (tuỳ tay nghề), được off 2 ngày, chia 55/45. Text only: 937-475-7137