Cần 1 bác hoặc cô giữ bé 3 tuổi sau giờ học. Bé học 5 ngày/tuần. Nhà ở Ohio. Lương $1,300/tháng. Xin vui lòng liên lạc: 419-371-6060 (C)

Tiểu bang Ohio cần người làm việc nhà & giữ 3 bé (12, 9, 6 tuổi) sau giờ học. Bao ăn ở, có phòng riêng. Lương $1,800/tháng. Xin liên lạc Nancy: 937-475-7137