*Cần người giữ 2 bé ở bang Ohio, không cần làm việc nhà, chỉ chăm sóc bé. Bao ăn ở. Có phòng riêng sạch sẽ. Coi như người thân trong gia đình. Lương $1,700. LL: 619-385-3942 Phương