VENETIAN NAIL SPA (TP. BEAVERCREEK, OHIO). Cần thợ Nail (Outdoor Mall). Tiệm đông khách. Lương $4,000-$5,000/tháng. Hướng dẫn đổi bằng ngang. Có chỗ ở ban đầu. Liên lạc Nancy: 937-475-7137

Tiểu bang OHO. Cần người làm việc nhà và giữ trẻ. Bao ăn ở. Lương $1,800/tháng. Xin liên lạc Nancy: