Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: North Carolina (1) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Sylva (1) - đổi thành phố

Tiệm trong khu Super Walmart. Giá nail cao. FS: $28, Fill: $18. P&W: $50, Fill: $40. Tiệm gần 2 trường ĐH và cách Casino 18 miles. 828-399-0054