Cần rất nhiều thợ làm chân tay nước và bột, lương từ $4,000/tháng trở lên. Phải có bằng South Carolina. Nếu làm xuyên bang sẽ có chỗ ở cho thợ. Xin liên lạc: 678-818-8567

Biết làm đủ thứ. Tiệm ở Sylva, NC, vùng Mỹ trắng Super Walmart, cách Casino 15'. Bao lương/ăn chia tùy KN. Có chỗ ở riêng cho thợ. 828-631-4545

Nhà hàng Nhật ở tiểu bang North Carolina cần sang vì thiếu người trông coi. Income $45,000 - $60,000/ tháng. Sang giá $130,000, có thể thương lượng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 828-577-1128