Cần thợ bột & tay chân nước, biết làm eyesbrow càng tốt. Lương từ $1,000-$1,500/tuần. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm cách chợ Hongkong 2 tiếng, có chỗ ở. Chỗ làm thoải mái, tip hậu. Khách 100% Mỹ trắng. Ưu tiên thợ Nữ. Xin liên lạc: 678-469-1118

Cần thợ làm bột & tay chân nước và wax. Lương $1,300/tuần hoặc hơn. Bao lương nếu cần. Tiệm cách Atlanta 2 tiếng lái xe. Có chỗ ăn ở cho thợ. Xin liên lạc: 678-468-1685

Tiệm đang cần nhiều thợ nail full time và part time gấp, có bằng NC. Tiệm khu Ballantyne 98% mỹ trắng, tiền tip cao, khách dễ thương. Bao lương trên ăn chia tuỳ theo tay nghề. Vui lòng liên hệ Emy 704-884-6081. We need many nail techs now full time and part time. Salon is in Ballantyne area. Contact Emy 704-884-6081 for more information! Thank you 704-884-6081