Cần thợ bột & thợ chân tay nước. Tiệm vùng Ashville, NC. Trong khu Shopping Center, khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Bao lương nếu cần. Mọi chi tiết xin liên lạc: 828-645-7888 (W) 828-216-3092 (C)