Cần 1 cô giữ bé trai 8 tháng, ở lại nhà, bao ăn ở. Nhà ở tiểu bang North Carolina. Xin liên lạc Minh Thanh: