Cần GẤP 1 bà dì đến coi 2 bé. Nhà ở North Carolina, cách Atlanta 4 tiếng lái xe. Ở chung nhà với chủ. Nhà sạch sẽ, an toàn. Lương $1,200/tháng. Xin liên lạc Ly: 434-851-0029 (c)

Cần thợ Nam/Nữ giỏi bột, tay chân nước & gel. Lương Mùa Đông $1,000/ tuần, Mùa Hè $1,300/ tuần hoặc hơn. Bao lương nếu cần. Tiệm cách ATL 2 tiếng lái xe. Xin liên lạc: