SANG NHÀ HÀNG VN tại Charlotte, North Carolina Khách trắng ổn định Thu nhập tốt Chủ về hưu .Giá sang $145,000. Thật tình muốn làm nhà hàng xin gọi 910-859-9009 Hoàng

Tiệm trong khu Super Walmart. Giá nail cao. FS: $28, Fill: $18. P&W: $50, Fill: $40. Tiệm gần 2 trường ĐH và cách Casino 18 miles. 828-399-0054