Tiệm nail trong mall ở Sara Tora, NY, good location, tấp nập người qua lại, đông khách walk-in, Mỹ trắng sang trọng, income cao từ $10K-$12K/w, rent $4280/m, giá bán $110K, chỉ cần thời gian lấy lại vốn. Xin liên lạc: 518-698-9390