Cần thợ nam/nữ kinh nghiệm, bao lương $4500-$5000/m, tay chân nước bao $3600-$4000. Có chỗ ở, income ổn định, làm việc vui vẻ. Ưu tiên thợ nữ. L/L: 714-595-8270