Cần thợ nail nữ biết mọi thứ, bao lương $1,000/ 6 ngày, có chỗ ở free, không phân biệt tuổi tác. Vì không người trông coi. Liên lạc: 575-499-3083