Cần thợ nail, bao lương $11000/w (6 ngày), 10AM-7PM, bao chỗ ở, có phòng riêng. L/L: 402-320-4998