Cần sang Trại Gà ở Mississippi. Trại có 8 chuồng 44X500. Xây 2003, solid wall, full updated. Còn 11 năm contract with Sanderson Farm. Nuôi gà 9 pounds. Good pay. Income $450,000/năm. Giá bán: $2,400,000. Mọi chi tiết xin liên lạc: 601-837-9555