Cần sang Trại Gà ở Mississippi. Trại có 8 chuồng 44X500. Xây 2003, solid wall, full updated. Còn 11 năm contract with Sanderson Farm. Nuôi gà 9 pounds. Good pay. Income $450,000/năm. Giá bán: $2,400,000. Mọi chi tiết xin liên lạc: 601-837-9555

Cần thợ làm everything và thợ tay chân nước, không ngại lớn tuổi Tay nghề yếu sẽ được hướng dẫn thêm. Tiệm ở Mississippi, cách ATL 5 tiếng, có chỗ ở cho thợ. Nếu không có xe chủ sẽ xuống ATL đón. Income cao, bảo đảm trên $1,000/tuần. Xin vui lòng liên lạc Kim: 626-233-6180 (C)

2 space business for sale, $350K, ờ Mississippi, gần nửa acre đất, building 3200 sqft. 601-307-0809