Cần thợ gấp (1-3) biết làm hết, sẽ bao lương, income 1000-1500 week tùy theol khả năng, có chỗ ở. Tiệm ở Brookhaven, Mississippi. Xin liên lạc Long: 60-669-7736

Cần thợ Nam/Nữ làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm ở Mississippi. Xin liên lạc: 678-997-3143

Cần thợ biết làm bột gấp. Thợ biết làm hết sẽ bao lương $1000 $ up, có chỗ ở. Tiệm ở Brookhaven Mississippi. L/L: 601-669-7736