Now hiring nail technician with license, FT/PT, 6 days/w, income 1k/w, 4k/m guaranteed...also have place to stay. Contact Long 601-669-7736

Trại gà 6 chuồng của Tyson 54 acres, có 1 nhà 3000 sq st 4 phòng, giá 1 triệu rưỡi. L/L: 601-307-0809

Cần thợ biết làm bột gấp. Thợ biết làm hết sẽ bao lương $1000 $ up, có chỗ ở. Tiệm ở Brookhaven Mississippi. Xin liên lạc: 601-669-7736