Trại gà 6 chuồng của Tyson 54 acres, có 1 nhà 3000 sq st 4 phòng, giá 1 triệu rưỡi. L/L: 601-307-0809