Cần tìm 1 phụ nữ giữ bé gái 2 tuổi. Nhà có phòng riêng, ở tiểu bang Mississippi lương thỏa thuận. Xin goi5: 601-398-7182

Sang tiệm giá $55K, bên trong Walmart, có 4 ghế, 7 bàn nails, 1 ghế wax, 1 p.riêng, income $28K/ tháng, $230K/ năm, khách Mỹ, giá cao. Xin liên lạc Long 601-669-7736