Cần thợ Nam làm bột giỏi. Income trên $1,000/tuần. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm ở Mississippi cách Atlanta 5 tiếng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 626-233-6180 (C)