Cần thợ Nam làm everything. Có chỗ ở cho thợ. Giá nail cao. Income trên $4,000/tháng. Tiệm ở Mississippi, cách ATL 5 tiếng. Xin vui lòng liên lạc Kim: 626-233-6180 (C)