Cần sang tiệm Nails trong Mall ở Duluth, Minnesota. Có 15 bàn & 15 ghế, khu trắng giá cao. Cần thợ Nữ hoặc vợ chồng, bao lương $1,200 / tuần, trên ăn chia. Xin liên lạc: 703-589-2408