Cần 2-6 thợ nails có kn và biết English để tiếp khách. Cần có MN license, lương bao $700-$900/6 days. $500-$600/5 days. Tips cash/chia (6/4), Room/$300. Còn có 1 tiệm sang gíá $25k, tiệm nhỏ 700 sq ft. rent $250 (includes everything). Liên lạc Tracie @ 507-320-5617, Ellie @407-952-7789 or Tuan. 321-987-4682. 407-952-7789