Tiệm ở tiệm ở Stow, Mass. Khu giàu. Mới build  gần 1 năm.  2500sf. Phòng wax, 16 ghế 14 bàn. Máy giặt, máy sấy.  Có máy ATM. Trong khu plaza lớn, có chợ Shaw, Dunkin Donut.  Xin liên lạc: 774-329-5155

Cần thợ Nail tay chân bột, tiệm khu Mỹ trắng, Cách Worcester 15 phút. Típ cao. Có thể thỏa thuận nhận lương hoặc ăn chia. Fulltime hoặc Parttime Xin phone về: 508- 839-9743.

Cần bán tiệm dry clean, income $500K+. Cần mua xin gọi: 781-558-6457

Cần gấp thợ nail tay chân hay biết bột càng tốt, bao lương hoặc chia tùy ý. Vui lòng lien lạc Van Pham hoặc Tram Pham : 774-232-2785