Good location, hoạt động được 4 năm, khách ổn định. Tiệm và máy hoàn toàn mới. Giá cả thương lượng. Xin gọi anh Phú: 225-288-2440