Tiệm cần bán gấp, rộng 1800 sf, có 8 ghế, 5 bàn, rent $600. Tiệm nhận cash only, mở cửa 5 ngày/tuần, income $4K-$5K/w. Bán $75K. Thật lòng mua xin liên lạc: 318-426-6555 sau 8pm