Now Hiring LICENSED NAIL TECHNICIANS! Please apply in person Monday-Thursday, 10AM-2PM Belladonna Day Spa 2900 Magazine Street, New Orleans, LA 70115 For any questions, please e-mail mbenitez@belladonnadayspa.com or call: 504-717-2431

cần thợ nail, vợ chồng càng tốt. Tiệmở Lake Charles, LA,.khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao trả cash, bao lương 1k/tuần or ăn chia. Income từ 6k/tháng trở lên. L/L Lợi: 337-540-5848

Tiệm nằm trong khu board walk gần casino, tiệm income 450-500K/year, vì lí do moving, tiệm mới bán 180K. L/L Trang: 318-549-0004