Vì lý do sức khỏe, cần sang tiệm grocery và tire shop ở New Orleans và cần người làm tire shop. 5467 St. Claude Ave., New Orleans, LA 70117. L/L cô Nhàn: 504-931-2895

Bán tiệm nail ở Ruston-LA có 2 trường ĐH, đông khách, 10 ghế spa, 6 bàn, 7 TVs, p.facial. Bán $28K. L/L Tiffany: 318-514-9140