cần thợ nail, vợ chồng càng tốt. Tiệmở Lake Charles, LA,.khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao trả cash, bao lương 1k/tuần or ăn chia. Income từ 6k/tháng trở lên. L/L Lợi: 337-540-5848

Tiệm nằm trong khu board walk gần casino, tiệm income 450-500K/year, vì lí do moving, tiệm mới bán 180K. L/L Trang: 318-549-0004

Làm tại Monroe LA, bao lương $1000-$1200/week, hơn ăn chia.Có chỗ ở. L/L: 318-789-9306