Vì không người làm cần sang tiệm gấp ở New Iberia - LA, tiệm đông khách, 5 ghế 5 bàn, rent $800, giá bán $30K có thể thương lượng. 337-517-2540

Now Hiring LICENSED NAIL TECHNICIANS! Please apply in person Monday-Thursday, 10AM-2PM Belladonna Day Spa 2900 Magazine Street, New Orleans, LA 70115 For any questions, please e-mail mbenitez@belladonnadayspa.com or call: 504-717-2431