Cần thợ làm xuyên bang. Tiệm sang trọng & đẹp, vùng Mỹ trắng. Tip cao. Tiệm ở Chicago. Xin liên lạc: 847-505-5755

Cần bán nhà hàng vì không có người coi. Tiệm lớn, đẹp, khách sang, income ổn định. Xin vui lòng liên hệ Lan sđt 608-770-7331 để thêm thông tin. 608-770-7331