Cần 1 người giữ bé trai 3 tuổi. Nhà ở Chicago. Lương $1,300. Có chỗ ăn ở free. Bao vé đi Chicago. Xin liên lạc chị Hạnh: 262-388-0628