SANG TIỆM SEAFOOD TO GO VÌ THIẾU NGƯỜI TRÔNG COI Tiệm ở Stone Mountain, đang hoạt động rất tốt. Thuận tiện cho gia đình làm việc. Mọi chi tiết xin liên lạc 404-717-2276 Tony

Cần thợ làm tay chân nước hoặc biết làm bột càng tốt. Tiệm ở Stone Mountain. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-642-4347

Cần thợ bột và thợ tay chân nước, làm full-time/part time. Tiệm ở vùng Stone Mountain. Good income. Xin liên lạc: 770-469-0556 (W)