Cần thợ làm Full/Part-time có kinh nghiệm làm CTN, SNS, bột. Tiệm vùng Peachtree Corners. Cách chợ HK 15 phút. Khu MT, tip rất cao. Xin liên lạc: