Tiệm ở Woodstock, chợ Kroger. Khu mỹ trắng, 90% khách SNS. Tip cao. Thật lòng xin gọi: 678-445-3051

Cần thợ làm đủ thứ, tay chân nước. Tiệm vùng Woodstock, good tips. Chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: (404-248-7300 sau 9pm) 678-650-2326

Cần thợ nail làm đủ thứ và thợ tay chân nước. Tiệm vùng Woodstock, good tips, chỗ làm thoải mái. XLL: sau 9:00 pm số Cell 678-650-2326 (W)

Tiệm ở Woodstock, GA, hướng 575 North, cách chợ Hongkong 30 phút. Cần gấp thợ biết làm đủ thứ, có bằng càng tốt. Bao lương tuỳ theo khả năng. Giá nail còn cao, 100% Mỹ trắng. Tiệm làm với không khí gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-448-2588 Lily