Cần thợ làm bột hoặc tay chân nước. Tiệm ở Valdosta, cách ATL 3hrs. Lương cao, tip hậu. Có phòng riêng cho thợ ở xa. L/L Dũng: 626-652-5143

Cần gấp thợ Nam/Nữ. Tiệm vùng Valdosta, GA. Cách ATL 3hrs30' lái xe. Khách Mỹ trắng. Lương $4,000-$6,000/tháng. Ăn chia/bao lương tùy theo tay nghề. Giá nail cao, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Xin vui lòng gọi hoặc text messege: 229-506-1358 Randy