Cần nhiều thợ nail Nam/Nữ có kinh nghiệm. Tiệm lớn, sang, đẹp & thoáng. 80% Mỹ trắng, tip hậu, income cao. Tiệm ở Tucker, cách chợ Hongkong II khoảng 15 phút. Xin vui lòng liên lạc: 678-704-1000