Georgia Paint & Body cần tuyển thợ sửa xe (autobody technician). Đây là cơ hội tốt cho experienced technician. Cơ sở do gia đình làm chủ. Xin liên lạc (speak English) 770-932-0742 (Brian)

Cần thợ Nữ làm bột, gel, SNS, tay chân nước & wax. Làm full-time. Ăn chia/bao lương nếu cần. Khách trắng, tip cao. Tiệm đàng hoàng. Vùng Suwanee. 678-462-9668